Transport

 
 

Isporučujemo komplet vetrogeneratora koji se sastoji od sledećih komponenti:

  1. trofazni elektrogenerator sa permanentnim magnetima
  2. propeler od stakloplastike sa tri kraka
  3. stub sa postoljem, čeličnim sajlama i zategama
  4. punjačakumulatora
  5. pretvarač napona iz jednosmernog u 230 V naizmenične struje
  6. električni otpornici za višak energijeVetrogenerator snage 5 kW zauzima pravac prema vetru pomoću elektromotora koji dobija informnaciju od senzora pravca vetra.Turbine manjih snaga se postavljaju u pravac vetra pomoću kormila pravca.

Kupac vetrogeneratora pre ugradnje treba da napravi betonsko postolje za stub i 4 betonska podzemna stuba za koje će se vezivati čelične sajle sa zategama.

Za montažu vetrogeneratora snage 2 i 5 kW potrebno je angažovanje dizalice.

  
 
Masarikov Trg 8, 11080 Zemun; Tel/Fax: +381 69 610 531
e-mail: centrosped@verat.net
Copyright© 2009 Centrošped
design by Normareclamare