Vetrogeneratori

 
 

Vetrogeneratori malih snaga su od 300 W do 20 kW. Njihova najčešća primena je za napajanje električnom energijom individualnih objekata za stanovanje ili odmor kao i u telekomunikacijama za napajanje raznih repetitora ili stanica mobilne telefonije. Vetrogenera-tori malih snaga do 5 kW se prvenstveno kori-ste za punjenje akumulatora. Veći generatori se obično priključuju na elektrodistributivnu mrežu. Za određene primene može se koristiti jednosmema struja direktno iz akumu-latora, a mnogo češće se pomoću pretvarača jednosmerna struja pretvara u naizmeničnu napona230V.

Mi smo specijalizovani za nabavku, postavljanje, održavanje i kontrolu malih vetrogeneratora. Na raspolaganju imamo vetrogeneratore čije se karakteristike prikazane u tabeli.

MODEL

VET0,5

VET1

VET2

VET5

Snaga

500 W

1 kW

2kW

5kW

Napon DC

24 V

48 V

120V

240 V

Prečnik rotora

2,5 m

2,7 m

3,2 m

6,4 m

Broj krakova

3

3

3

3

Brzina vetra

8m/s

9m/s

9m/s

10m/s

Broj obrtaja

400 o/min

400 o/min

400 o/min

200 o/min

Visina stuba

6 m

6 m

9m

12m

Težina stuba

42 kg

54 kg

107kg

480 kg

Napon jednog akumulatora

12V

Kapacitet jednog akumulatora

200 Ah

200 Ah

200 Ah

200 Ah

Broj serijski vezanih akumulatora

2

4

10

20

CENA     3200 € 5800 € 
vetro generatori
 
vetrogeneratori

Masarikov Trg 8, 11080 Zemun; Tel/Fax: +381 69 610 531
e-mail: centrosped@verat.net
Copyright© 2009 Centrošped
design by Normareclamare